Fabian Bengtsson Media AB

December 2, 2010

Sweet Home Chicago

Börjar tycka hemskt mycket om där här staden. The second city- precis som hemma. Inleder dagen med att betala för en extra natt.

Chicago Playlist